2014. július 23., szerda

SZIFON szakértőnk bemutatkozása: Kontra Sarolta, óvónő és gyógypedagógusKontra Sarolta vagyok két felnőtt gyermek édesanyja, egy kétéves kislány nagymamája, jelenleg nyugdíjas.
Óvónői, gyógypedagógiai, mentálhigiéné szakosító diplomával rendelkezem. Két évig óvónőként dolgoztam, majd 3-14 éves korú nagyothallók egyéni és csoportos anyanyelvi fejlesztésével foglalkoztam 30 éven át.
Alkalmaztam Franz Sedlak, Grigitte Sindelar: ”De jó, már én is tudom!” című óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek korai fejlesztését, valamint nagyothalló tanulási nehézséget mutató tanulók vizsgálata, terápiája során Brigitte Sindelar vizsgálóeljárását és tréningprogramját.
2000-től az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyakorlatvezető tanára voltam. 
Országos szakértőként szakterületem a következő volt: sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése és tanulók iskolai nevelése és oktatása, valamint integrált nevelés-oktatás. Szakirányom: szurdologopédia, szurdopedagógia, tanulási zavarok korrekciója, longitudinális megfigyelési rendszer vizsgálati metodikája.
Részt vettem egy tanulási zavar veszélyeztetettség esetén alkalmazható vizsgálati rendszer és preventív készségfejlesztő eljárás kidolgozásában, illetve óvodákban és alapfokú oktatási intézményekben történő bevezetésében. Jelenleg a készségfejlesztő eljárás akkreditációját készítem elő.
Számos oktatási segédletet írtam és szerkesztettem a szegregált és többségi óvodák és alapfokú intézmények számára (Kereszti Zsuzsa, Kontra Sarolta /szerk./: Kapcsos könyv az írás, olvasás tanításához. Segédkönyv 1. osztályban tanítók számára. Suli Nova, 2005. Budapest). 

Amennyiben az alábbi témákban szeretnéd kikérni szakértőnk tanácsát, írj nekünk a szifonprogram@gmail.com email címre!
  • A digitális kultúra hatása az óvodás, kisiskolás gyermekek megismerő – tevékenységére 
  • Az iskolaérettség kritériumai  
  • A motoros készségfejlődés jelentősége és területei (mozgásfejlesztő ötletekkel szülőknek) 
  • A szenzomotoros készségfejlődés jelentősége és területei, fejlesztő ötletek szülőknek (testséma-fejlődése, tér tájékozódás fejlődése, finommotorika fejlődése, időreláció felfogás fejlődése)

További szülőknek, nagyszülőknek szóló hírek, programok itt: www.facebook.com/ASZIFON Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése